Teated

 • Veekatkestus Eskus 25.11.2021

  Seoses veetöötlusseadmete remondiga toimub Eskus veekatkestus neljapäeval 25.11.2021 kell 9.00-12.00. Võimalusel varuda joogivett....
 • Veekatkestus Neanurmes

  Seoses veetöötlusseadmete remondiga võib esineda kolmapäeval 15.septembril lühiajalisi veekatkestusi Neanurme küla veega varustamisel. Võimalusel varuda joogivett....
 • Avariiline veekatkestus Puurmanis 8.juunil

  Seoses veeavarii likvideerimisega Puurmanis toimub veekatkestus teisipäeval 8.juunil kell 13.00-17.00 Hirveaia tänaval ja Ülejõe 11 kinnistul. Palume varuda joogivett!...
 • Lustiveres plaaniline veekatkestus 20.05.2021

  Seoses korralise hooldusega veepumplas toimub Lustivere 20.mail kell 14.30-15.30 veekatkestus...
 • Puurmanis ajutine vee andmine

  Elektrivarustuse puudumise tõttu toimub Puurmanis ajutine veega varustamine kolmapäeval 28.aprillil kell 7.00-8.00...
 • Veevarustuse katkestus Puurmanis

  Kui elektrivarustus ei taastu, toimub ajutine vee andmine ka täna (27.04.2021) õhtul kell 17.00-18.00 Palun varuda vett ainult esmatarbeks, kuna kanalisatsioonisüsteemide toimimine on täielikult sõltuv elektrivarustusest ja reovett pole võimalik ära juhtida....
 • Puurmanis on elektrikatkestuse tõttu häiritud veega varustamine

  Seoses ulatusliku elektrikatkestusega toimub ajutine vee andmine teisipäeval 27.aprillil kell 11.30-12.30 Võimalusel varuge esmatarbeks vett...
 • Plaaniline veekatkestus Puurmanis

  Puurmani alevikus toimub plaanitud veekatkestus 04.01.2021 kell 11:00-14:00...
 • Teade Puurmani aleviku veeteenuse tarbijatele

  Põltsamaa Vallavolikogu otsusega 17.12.2020 nr 1-3/2020/74 on alates 01.01.2021 Põltsamaa vallas Puurmani alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristuga seotud aladel vee-ettevõtjaks määratud Põltsamaa Vesi OÜ (registrikood 10985184). Jaanuari alguses võtame Puurmani aleviku klientidega ühendust ja alustame teenuslepingute sõlmimist Samuti lepime kokku iga kliendiga veearvesti vahetuse aja...
 • Veeteenuse hind Puurmani alevikus

  Seoses Puurmani aleviku lisandumisega Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonda, kehtivad alates 01.01.2021 Puurmani alevikus järgmised veeteenuse hinnad: – tasu võetud vee eest 1,58€/m³ – tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75€/m³ HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%...