Teated

 • Uued veeteenuse hinnad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnas

  Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 14.09.2022 nr 9-3/2022-027 kehtivad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnas alates 01.11.2022 järgmised veeteenuse hinnad: tegevuspiirkond Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal), Põltsamaa valla Kuningamäe, Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere ja Mõhküla küla – tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,85 €/m³ – tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,93 €/m³ –...
 • Elektrikatkestus Neanurmes 27.juulil 2022

  Teatame, et seoses elektrikatkestusega Neanurmes 27.07.2022 kell 10.00-12.30, ei toimu samal ajal ka veega varustamist. Võimalusel soovitame varuda joogivett...
 • Veeavarii Kamaris

  Seoses avariiga Kamari veepumplas on häritud veega varustamine Kamari külas...
 • Veevarustuse häired Leies ja Kolga-Jaanis seoses elektrkatkestusega tormi tõttu

  Seoses elektrikatkestusega Leies ja Kolga-Jaanis toimub ajutine veevarustamine Leies täna 25.veebruaril orienteeruvalt kell 18.00 tund aega ja Kolga-Jaanis orienteeruvalt kell 17.00-18.00...
 • Elektrikatkestus Leies

  Anname teada, et seoses Elektrilevi OÜ elektrikatkestusega Leies 03.01.2022 kell 10:00 – 14:00 toimub samal ajal ka veekatkestus. Palume varuda võimalusel joogivett...
 • Veekatkestus Eskus 25.11.2021

  Seoses veetöötlusseadmete remondiga toimub Eskus veekatkestus neljapäeval 25.11.2021 kell 9.00-12.00. Võimalusel varuda joogivett....
 • Veekatkestus Neanurmes

  Seoses veetöötlusseadmete remondiga võib esineda kolmapäeval 15.septembril lühiajalisi veekatkestusi Neanurme küla veega varustamisel. Võimalusel varuda joogivett....
 • Avariiline veekatkestus Puurmanis 8.juunil

  Seoses veeavarii likvideerimisega Puurmanis toimub veekatkestus teisipäeval 8.juunil kell 13.00-17.00 Hirveaia tänaval ja Ülejõe 11 kinnistul. Palume varuda joogivett!...
 • Lustiveres plaaniline veekatkestus 20.05.2021

  Seoses korralise hooldusega veepumplas toimub Lustivere 20.mail kell 14.30-15.30 veekatkestus...
 • Puurmanis ajutine vee andmine

  Elektrivarustuse puudumise tõttu toimub Puurmanis ajutine veega varustamine kolmapäeval 28.aprillil kell 7.00-8.00...