Põltsamaal osutab vee ja kanalisatsooni teenust Põltsamaa Varahalduse OÜ