Põltsamaal osutab vee ja kanalisatsooni teenust Põltsamaa Vesi OÜ