Avariitelefon: 51 60 280 (8.00-20.00)

Uued veeteenuse hinnad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnas

14.09.2022
09:08

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 14.09.2022 nr 9-3/2022-027

kehtivad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnas alates 01.11.2022 järgmised veeteenuse hinnad:
tegevuspiirkond Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal), Põltsamaa valla Kuningamäe, Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere ja Mõhküla küla

  • tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,85 €/m³
  • tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,93 €/m³
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele I reostusgrupp 2,36 €/m³
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele I reostusgrupp 2,47 €/m³

tegevuspiirkond Põltsamaa valla Adavere ja Kamari alevikud, Esku, Lustivere, Võisiku, Neanurme, Pauastvere, Väike-Kamari, Vägari, Pisisaare ja Kalana külad, Puurmani alevik, Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala ja Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal, Viljandi valla Kolga-Jaani alevik ja Leie küla

  • tasu võetud vee eest 1,88 €/m³
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,44 €/m³

Põltsamaa linn

  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 3,45 €/m³

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%