Avariitelefon: 51 60 280 (8.00-20.00)

Teade Puurmani aleviku veeteenuse tarbijatele

04.06.2021
03:17

Põltsamaa Vallavolikogu otsusega 17.12.2020 nr 1-3/2020/74 on alates 01.01.2021 Põltsamaa vallas Puurmani alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristuga seotud aladel vee-ettevõtjaks määratud Põltsamaa Vesi OÜ (registrikood 10985184).
Jaanuari alguses võtame Puurmani aleviku klientidega ühendust ja alustame teenuslepingute sõlmimist
Samuti lepime kokku iga kliendiga veearvesti vahetuse aja