Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01.05.2017.a.

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 20.03.2017 nr 9-3/2017-004 kehtivad alates 01.05.2017 Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonnas (Põltsamaa linnas; Pauastvere,
Mällikvere Võhmanõmme, Kuningamäe külad Põltsamaa vallas) alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad (ilma käibemaksuta):
Tasu võetud vee eest (füüsilised isikud)                        1,43 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
I hinnagrupp(füüsilised isikud)                                        1,50 €/m³
Tasu võetud vee eest (juriidilised isikud)                       1,52 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
I hinnagrupp(juriidilised isikud)                                       1,63 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
II hinnagrupp                                                                        2,11 €/m³

Hindadele lisandub käibemaks 20%