Valla ja linna ühinemisega seotud muudatus

Alates 01.01.2018 osutab Põltsamaa Varahalduse OÜ vee- ja kanalisatsiooni teenust järgmistes piirkondades:

Adavere alevik
Kamari alevik
Neanurme küla
Pisissaare küla
Vägari küla
Esku küla
Kolga-Jaani alevik
Leie küla

Põltsamaa vallavolikogu otsus nr 1-3/23 21.12.2017