Uued veeteenuse hinnad Põltsamaa Vesi OÜ teeninduspiirkonnas

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 25.11.2020 nr 9-3/2020-014
kehtivad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnas alates 01.01.2021 järgmised veeteenuse hinnad:
tegevuspiirkond Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal), Põltsamaa valla Kuningamäe, Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere ja Mõhküla küla
– tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,55 €/m³
– tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,63 €/m³
– tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele
isikutele I reostusgrupp 1,66 €/m³
– tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele
isikutele I reostusgrupp 1,78 €/m³
tegevuspiirkond Põltsamaa valla Adavere ja Kamari alevikud, Esku, Lustivere, Võisiku, Neanurme, Pauastvere, Väike-Kamari, Vägari, Pisisaare ja Kalana külad, Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala ja Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal, Viljandi valla Kolga-Jaani alevik ja Leie küla
– tasu võetud vee eest 1,58€/m³
– tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75€/m³

Põltsamaa linn
– tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 2,09 €/m³

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%