Teenindav piirkond

Põltsamaa Vesi OÜ peamisteks tegevusaladeks on veevarustuse, heitvee- ja sademevete ärajuhtimise teenuse osutamine Põltsamaa vallasiseses linnas. Alates 01. jaanuarist 2018 on toimunud teenindava piirkonna laienemine 10 küla võrra, mis asuvad Põltsamaa ja Viljandi vallas.
Põltsamaa vallas haldab Põltsamaa Vesi OÜ 8 reoveekogumisala. Nendeks on Kamari alevik, Adavere küla, Esku küla, Lustivere küla, Vägari küla, Pisisaare küla, Kalana küla ja Võisiku küla. Viljandi vallas haldab Põltsamaa Varahalduse OÜ 2 reoveekogumisala: Kolga-Jaani alevik ja Leie küla. Kõik 10 reoveekogumisala on alla 2000ie. Igas külas on puurkaev veevõtuks ja väike reoveepuhasti reovee puhastamiseks.