Teated

 • Teade Puurmani aleviku veeteenuse tarbijatele

  Põltsamaa Vallavolikogu otsusega 17.12.2020 nr 1-3/2020/74 on alates 01.01.2021 Põltsamaa vallas Puurmani alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristuga seotud aladel vee-ettevõtjaks määratud Põltsamaa Vesi OÜ (registrikood 10985184). Jaanuari alguses võtame Puurmani aleviku klientidega ühendust ja alustame teenuslepingute sõlmimist Samuti lepime kokku iga kliendiga veearvesti vahetuse aja...
 • Veeteenuse hind Puurmani alevikus

  Seoses Puurmani aleviku lisandumisega Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonda, kehtivad alates 01.01.2021 Puurmani alevikus järgmised veeteenuse hinnad: – tasu võetud vee eest 1,58€/m³ – tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75€/m³ HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%...
 • Uued veeteenuse hinnad Põltsamaa Vesi OÜ teeninduspiirkonnas

  Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 25.11.2020 nr 9-3/2020-014 kehtivad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnas alates 01.01.2021 järgmised veeteenuse hinnad: tegevuspiirkond Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal), Põltsamaa valla Kuningamäe, Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere ja Mõhküla küla – tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,55 €/m³ – tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,63 €/m³ –...
 • Uus ärinimi

  Käesolevaga teatame, et alates 14.07.2020 on Põltsamaa Varahalduse OÜ uueks ärinimeks Põltsamaa Vesi OÜ ( registrikood 10985184) Kõik muud ettevõtte rekvisiidid ja kontaktandmed jäävad samaks....
 • SULARAHA MAKSETE VASTUVÕTMISE LÕPETAMINE

  Põltsamaa Varahalduse OÜ lõpetab sularahas maksete vastuvõtmise alates 20.oktoobrist 2020 Arvet saab tasuda Põltsamaa Varahalduse OÜ arvelduskontodele: Swedbank EE462200221046883785 SEB Pank EE381010220104049012 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse lepingulistel klientidel on võimalik pangas sõlmida e-arve püsimakse leping....
 • Veevarustuse katkestus Vägaris 16.aprillil

  Seoses avariitöödega Vägari pumplas on neljapäeval 16.aprillil veevarustus katkestatud kell 9.00-17.00. Palume võimalusel varuda vett....
 • Veevarustuse katkestus Pisisaares 14.aprillil

  Seoses avariitööde lõpetamisega veepuhastusjaamas toimub Pisisaares veevarustuse katkestus teisipäeval 14.aprillil kell 9.00-17.00. Palume võimalusel varuda vett. Info telefonil 77 62260...
 • TÄHELEPANU! Põltsamaa Varahalduse OÜ kontor on ajutiselt suletud alates16.märtsist,

  ...
 • Elektrikatkestuse tõttu on 01.10.2019 katkestatud veevarustus Eskus

  Tugeva tuule tõttu on katkenud elektrivarustus Esku küla veepumplas. Ajutiselt on taastatud veevarustus kell 19.15-20.15 Palume varuda vett esmatarbeks...
 • Valla ja linna ühinemisega seotud muudatus

  Alates 01.01.2018 osutab Põltsamaa Varahalduse OÜ vee- ja kanalisatsiooni teenust järgmistes piirkondades: Adavere alevik Kamari alevik Neanurme küla Pisissaare küla Vägari küla Esku küla Kolga-Jaani alevik Leie küla Põltsamaa vallavolikogu otsus nr 1-3/23 21.12.2017...