Elektrikatkestus Leies

Anname teada, et seoses Elektrilevi OÜ elektrikatkestusega Leies 03.01.2022 kell 10:00 – 14:00 toimub samal ajal ka veekatkestus. Palume varuda võimalusel joogivett