Recent Posts by Eda

Info:Eda

Veekatkestus Neanurmes

Seoses veetöötlusseadmete remondiga võib esineda kolmapäeval 15.septembril lühiajalisi veekatkestusi Neanurme küla veega varustamisel. Võimalusel varuda joogivett....

Avariiline veekatkestus Puurmanis 8.juunil

Seoses veeavarii likvideerimisega Puurmanis toimub veekatkestus teisipäeval 8.juunil kell 13.00-17.00 Hirveaia tänaval ja Ülejõe 11 kinnistul. Palume varuda joogivett!...

Lustiveres plaaniline veekatkestus 20.05.2021

Seoses korralise hooldusega veepumplas toimub Lustivere 20.mail kell 14.30-15.30 veekatkestus...

Puurmanis ajutine vee andmine

Elektrivarustuse puudumise tõttu toimub Puurmanis ajutine veega varustamine kolmapäeval 28.aprillil kell 7.00-8.00...

Veevarustuse katkestus Puurmanis

Kui elektrivarustus ei taastu, toimub ajutine vee andmine ka täna (27.04.2021) õhtul kell 17.00-18.00 Palun varuda vett ainult esmatarbeks, kuna kanalisatsioonisüsteemide toimimine on täielikult sõltuv elektrivarustusest ja reovett pole võimalik ära juhtida....

Puurmanis on elektrikatkestuse tõttu häiritud veega varustamine

Seoses ulatusliku elektrikatkestusega toimub ajutine vee andmine teisipäeval 27.aprillil kell 11.30-12.30 Võimalusel varuge esmatarbeks vett...

Plaaniline veekatkestus Puurmanis

Puurmani alevikus toimub plaanitud veekatkestus 04.01.2021 kell 11:00-14:00...

Teade Puurmani aleviku veeteenuse tarbijatele

Põltsamaa Vallavolikogu otsusega 17.12.2020 nr 1-3/2020/74 on alates 01.01.2021 Põltsamaa vallas Puurmani alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristuga seotud aladel vee-ettevõtjaks määratud Põltsamaa Vesi OÜ (registrikood 10985184). Jaanuari alguses võtame Puurmani aleviku klientidega ühendust ja alustame teenuslepingute sõlmimist Samuti lepime kokku iga kliendiga veearvesti vahetuse aja...

Veeteenuse hind Puurmani alevikus

Seoses Puurmani aleviku lisandumisega Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonda, kehtivad alates 01.01.2021 Puurmani alevikus järgmised veeteenuse hinnad: – tasu võetud vee eest 1,58€/m³ – tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75€/m³ HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%...

Uued veeteenuse hinnad Põltsamaa Vesi OÜ teeninduspiirkonnas

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 25.11.2020 nr 9-3/2020-014 kehtivad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnas alates 01.01.2021 järgmised veeteenuse hinnad: tegevuspiirkond Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal), Põltsamaa valla Kuningamäe, Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere ja Mõhküla küla – tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,55 €/m³ – tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,63 €/m³ –...